Medlemmar

Årsmöte 2021

Söndag den 18 april klockan 13.00 är det årsmöte i Kyrkoby golf. Med hänsyn till corona hålls årsmötet utomhus på klubbhusverandan med så få deltagare på plats som möjligt. Förhoppningsvis kan vi använda Zoom för de medlemmar som så önskar. Samtliga aktiva medlemmar i Kyrkoby golfklubb får mail via Golfbox med mer information.

§1. Mötets öppnande

§2 .Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare

§3. Mötets laglighet och beslutsförhet

§4. Godkännande av föredragningslistan

§5. Presentation av bokslut, årsberättelse samt verksamhestgranskarens utlåtande

§6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen fattas

§7. Redovisning och fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021

§8. Fastställande av medlemsavgift

§9. Val av styrelse

§10. Val av verksamhetsgranskare

§11. Val av valberedning

§12. Tävlingskommittén informerar

§13. Övriga ärenden

§14. Mötets avslutande

 

Vill du bli medlem hos oss?

Är du intresserad av medlemskap ska du skicka ett mail till kyrkobygolf@aland.net. Ange namn, födelsenummer, postadress, telefon samt mailadress och ev hcp. 

Årsavgift 2021, befintliga medlemmar

Avgiften för  2021 är 300€ för spelrätt på Eckerö golf samt 80€ för medlemskap i Kyrkoby gk, totalt 380€. 

Spelrätt Eckerö golf betalas på IBAN: FI89 6601 0010 1725 91, BIC: AABA FI22. Ange namn, adress, födelsedatum, E-post samt hcp.

Medlemsavgift Kyrkoby golfklubb, 80€, betalas till IBAN: FI74 6601 0010 2343 59, BIC:AABA FI22. Ange namn, adress hcp, telefon, E-post, födelsenummer, medlemskap i annan klubb samt hemmaklubb.  Om det inte är några ändringar sedan föregående år räcker det att du uppger ditt namn och aktuell hcp..

För juniorer, 0-21 år, är spelrättsavgiften 110€ och medlemsavgiften 40€, totalt 150€.

Nya golfregler 2019

Besök gärna Svensk golf där du hittar de nya reglerna

Här kan du även ladda ner den nya regelboken kostnadsfritt som en app i din telefon. Sök efter Rules of Golf 2019, R&A.

Vinter

Golfbanan är stängd.

Tävlingar

Vi har många olika tävlingar på Eckerö golf. Vissa återkommer varje vecka och andra är större tävlingar som spelas en gång per år. Du hittar dem alla under rubriken Medlemmar, Tävlingar, eller direkt här: TÄVLINGSKALENDER

Varje tisdag spelar vi Taffelrundan, en tävling över nio hål, ena veckan första nio, nästa vecka sista nio. Vi samlas vid klubbhuset på kvällen, första start är 18.00. Lottning sker på plats, anmälan och mer information på Golfbox. Deltagarna är allt från nybörjare till låghandikappare. I slutet av säsongen är det prisutdelning där de vinner som har spelat bäst under hela säsongen.

På torsdagarna är det Eckerö ladies där Eckerös damer spelar nio hål. Man bestämmer på plats vilken spelform som gäller för dagen. Anmälan sker på lista uppsatt i klubbhuet.

På fredagarna är det dags för Seniorer+50.  Anmälan och mer information på Golfbox

Golfbanan utvecklas

En första genomgång av banan och dess framtida utveckling genomfördes den 9 april 2017 med banarkitekt Johan Benestam. Han har en gedigen utbildning och lång erfarenhet av både nybyggnad och ombyggnad av golfbanor. På hemsidan www.benestamgolfdesign.com kan du läsa mera.

Tankar och förslag på banans utveckling

  • Banans karaktär med vajande svingel, torra fairways och en fantastisk åländsk natur med röd granit, myrmarker, ljung och linginris alldeles inpå hålen ska behållas och utvecklas.
     
  • Genom att redan i vår förändra klippkonturer för både fairways och ruffar skapas rumslighet och visuella upplevelser. Fairwaybunkrarnas lägen markeras genom uppstickande ruffytor i bakkanterna. Banans spelbarhet påverkas inte, men man får en mera varierande upplevelse och fina kontratser till kortklippta fairways.
     
  • Skuggande träd tas bort för att ge luft och ljus till tees och greener.

I höst kommer golfbanearkitekten att bearbeta och förfina klippområdena genom att klippa upp avrinningsområden och se över övriga klippkonturer. Givetvis kommer även övriga bandelar att granskas och vid behov bearbetas.

Nästa steg tillsammans med golfbanearkitekten Johan Benestam är att under 2018 ta fram en Masterplan för banan. Det innebär att Johan analyserar, bearbetar och projekterar ett program för hur banan ska utvecklas på sikt. För att få ett så bra underlag som möjlgt för detta arbetet så kommer alla medlemmar att få lämna förslag på vad man tycker bör ändras och förbättras. Så det är bra om alla börjar fundera redan nu och gärna skickar in synpunkter till klubben på kyrkobygolf@aland.net. Alla förslag är välkomna!

Kyrkoby golfklubb

Kyrkoby golfklubb är namnet på Eckerö golfs medlemsklubb.

Medlemskort försvinner

Finska golfförbundet kommer inte längre att skicka ut medlemskort till golfklubbarna. De lanserar istället en app, eBirdie, som kan laddas ner från den 17 mars 2017. När man betalat sin medlemsavgift till klubben aktiveras appen och aktuell hcp mm visas i den.

Mer information om den nya appen hittar du här på finska och engelska