Medlemmar

ÅRSMÖTE

Lördag den 2 mars klcokan 13.00 är det årsmöte på Ekergården i Kyrkoby för medlemmarna i Kyrkoby golfklubb, Eckerö golfs medlemsklubb.

ÅRSAVGIFT 2019

Nu är det dags för befintliga medlemmar att betala årsavgiften. Spelrättsavgiften för  2019 är 300€ för spelrätt på Eckerö golf samt 80€ för medlemskap i Kyrkoby gk, totalt 380€. Som medlem i Kyrkoby golf och när du betalat spelavgift har du fritt spel på Eckerö golf. Du får också vara med i vår Tisdagstävling som spelas hela säsongen och vänder sig till alla medlemmar.

Spelrätt Eckerö golf betalas på IBAN: FI89 6601 0010 1725 91   BIC: AABA FI22. Ange namn, adress, födelsedatum, E-post samt hcp.

Medlemsavgift Kyrkoby golfklubb, 80€, betalas till IBAN: FI74 6601 0010 2343 59  BIC:AABA FI22. Ange namn, adress hcp, telefon, E-post, födelsenummer, medlemskap i annan klubb samt hemmaklubb. Är du tidigare medlem räcker det att du anger namn och hcp om det inte är några ändringar sedan föregående år.

För juniorer, 0-21 år, är spelrättsavgiften 110€ och medlemsavgiften 40€, totalt 150€.

Genom medlemskapet är man försäkrad genom Finska golfförbundet samt får tidningen Svensk golf sex nummer per år.

Vill du söka medlemskap i klubben så skicka ett mail till kyrkobygolf@aland.net

NYA GOLFREGLER 2019

Nästa år blir det mycket förändringar i golfreglerna. Du hittar en länk till Svensk golf där det står mycket information HÄR. Du kan ladda ner den nya regelboken kostnadsfritt som en app i din telefon. Sök efter Rules of Golf 2019, R&A.

VINTER

Golfbanan är stängd.

MEDLEMSANTAL I KYRKOBY GOLF

Till vår glädje ökar medlemsantalet i Kyrkoby golfklubb hela tiden. Eftersom vi arbetar ideellt med allt som rör medlemmarna bestämde vi på styrelsemötet den 4/12 2017 att vi tills vidare ska ha ett medlemstak på 250 seniorer+juniorer.

TÄVLINGAR

Vi har många olika tävlingar på Eckerö golf. Vissa återkommer varje vecka och andra är större tävlingar som spelas en gång per år. Du hittar dem alla under rubriken Medlemmar, Tävlingar, eller direkt här: TÄVLINGSKALENDER

Varje tisdag spelar vi Taffelrundan, en tävling över nio hål, ena veckan första nio, nästa vecka sista nio. Vi samlas vid klubbhuset på kvällen, första start är 18.00. Lottning sker på plats, anmälan och mer information på Golfbox. Deltagarna är allt från nybörjare till låghandikappare. I slutet av säsongen är det prisutdelning där de vinner som har spelat bäst under hela säsongen.

På torsdagarna är det Eckerö ladies där Eckerös damer spelar nio hål. Man bestämmer på plats vilken spelform som gäller för dagen. Anmälan sker på lista uppsatt i klubbhuet.

På fredagarna är det dags för Seniorer+50.  Anmälan och mer information på Golfbox

TÄVLINGAR

Nu ligger årets tävlingar uppe under rubriken Tävlingar, klicka på tävlingskalender. Varje Tisdag kommer vi att spela Taffelrundan, vilket är det nya namnet på tisdagsgolfen. På fredagar är det en medlemstävling för senior +50, max hcp 26. Eckerö ladies spelas på torsdagskvällar. Alla damer som är medlemmar i klubben är välkomna.

 
Golfbanan utvecklas

En första genomgång av banan och dess framtida utveckling genomfördes den 9 april 2017 med banarkitekt Johan Benestam. Han har en gedigen utbildning och lång erfarenhet av både nybyggnad och ombyggnad av golfbanor. På hemsidan www.benestamgolfdesign.com kan du läsa mera.

Tankar och förslag på banans utveckling

Banans karaktär med vajande svingel, torra fairways och en fantastisk åländsk natur med röd granit, myrmarker, ljung och linginris alldeles inpå hålen ska behållas och utvecklas.

Genom att redan i vår förändra klippkonturer för både fairways och ruffar skapas rumslighet och visuella upplevelser. Fairwaybunkrarnas lägen markeras genom uppstickande ruffytor i bakkanterna. Banans spelbarhet påverkas inte, men man får en mera varierande upplevelse och fina kontratser till kortklippta fairways.

Skuggande träd tas bort för att ge luft och ljus till tees och greener.

I höst kommer golfbanearkitekten att bearbeta och förfina klippområdena genom att klippa upp avrinningsområden och se över övriga klippkonturer. Givetvis kommer även övriga bandelar att granskas och vid behov bearbetas.

Nästa steg tillsammans med golfbanearkitekten Johan Benestam är att under 2018 ta fram en Masterplan för banan. Det innebär att Johan analyserar, bearbetar och projekterar ett program för hur banan ska utvecklas på sikt. För att få ett så bra underlag som möjlgt för detta arbetet så kommer alla medlemmar att få lämna förslag på vad man tycker bör ändras och förbättras. Så det är bra om alla börjar fundera redan nu och gärna skickar in synpunkter till klubben på kyrkobygolf@aland.net. Alla förslag är välkomna!

Kyrkoby golfklubb

Kyrkoby golfklubb är namnet på Eckerö golfs medlemsklubb.

 
Medlemskort försvinner

Finska golfförbundet kommer inte längre att skicka ut medlemskort till golfklubbarna. De lanserar istället en app, eBirdie, som kan laddas ner från den 17 mars 2017. När man betalat sin medlemsavgift till klubben aktiveras appen och aktuell hcp mm visas i den. Mer information hittar du här på finska och engelska.