Medlemmar

ÖPPETTIDER RECEPTIONEN

Från 1 oktober är receptionen öppen på helger mellan klockan 10.00-16.00. När det är stängt betalas greenfee kontant i röda huset vid drivingerang. Där hittar ni även scorekort.

ERBJUDANDE

Befintliga medlemmar i Kyrkoby gk som enbart betalat medlemsavgiften på 80€ erbjuds att köpa spelrätt resten av 2018 och hela 2019 för 400€.

Nya medlemmar betalar 480€ för medlemsavgift samt spelrätt resten av 2018 och hela 2019.

Kontakta receptionen på Eckerö golf för mer info, +358 457 00 46532

MEDLEMSANTAL I KYRKOBY GOLF

Till vår glädje ökar medlemsantalet i Kyrkoby golfklubb hela tiden. Eftersom vi arbetar ideellt med allt som rör medlemmarna bestämde vi på styrelsemötet den 4/12 2017 att vi tills vidare ska ha ett medlemstak på 250 seniorer+juniorer.

TÄVLINGAR

Vi har många olika tävlingar på Eckerö golf. Vissa återkommer varje vecka och andra är större tävlingar som spelas en gång per år. Du hittar dem alla under rubriken Medlemmar, Tävlingar, eller direkt här: TÄVLINGSKALENDER

Varje tisdag spelar vi Taffelrundan, en tävling över nio hål, ena veckan första nio, nästa vecka sista nio. Vi samlas vid klubbhuset på kvällen, första start är 18.00. Lottning sker på plats, anmälan och mer information på Golfbox. Deltagarna är allt från nybörjare till låghandikappare. I slutet av säsongen är det prisutdelning där de vinner som har spelat bäst under hela säsongen.

På torsdagarna är det Eckerö ladies där Eckerös damer spelar nio hål. Man bestämmer på plats vilken spelform som gäller för dagen. Anmälan sker på lista uppsatt i klubbhuet.

På fredagarna är det dags för Seniorer+50. Tävlingen spelas över nio hål med start 8.00 vår och höst och är öppen för alla som fyllt femtio år och som har hcp 26 eller lägre. Anmälan och mer information på Golfbox.

 
JUNIORTRÄNING

Är du 9-12 år och vill testa på golf under roliga former så ska du hänga med på Golfäventyret på Eckerö golf.Konceptet är framtaget av Svenska Golfförbundet och är en utbildningsstege som passar lika bra för den som vill prova på golf som för den som vill ta grönt kort och komma ut på banan för spel.

Träningens syfte:

 Lära sig grunderna i golfspelet

 Glädje och spelet står i centrum

 Få kamrater

 Träna på olika slag på ett roligt sätt

 Kunskap om golfens vett & etikett

Träningen kommer att hållas på tisdagar, varje träningstillfälle är 90 minuter. Vi drar igång tisdag 22 maj och kör på i 10 veckor. Tid för träningen beror på antalet deltagare och spikas efter att anmälningstiden gått ut. Träningsavgiften är 90 euro och faktureras från klubben.

I avgiften ingår:

 Träning i 10 veckor, ett 90 minuters pass i veckan

 Lån av utrustning

 Medlemskap i klubben 2018

 2 hinkar träningsbollar till rangen/vecka under träningsperioden

Anmälan görs till annakarin.salmen@gmail.com, senast den 11.5, vid anmälan uppge: namn, adress, telefonnummer, födelsedatum samt kontaktuppgifter till föräldrar. Funderar du på något, tveka inte att höra av dig! (Tel. 0408336606)

Kort efter avslutad kurs kommer det att ordnas ett testtillfälle för den som vill, där man har möjlighet att ta grönt kort.

RANGEN ÄR ÖPPEN 2018
TÄVLINGAR 2018

Nu ligger årets tävlingar uppe under rubriken Tävlingar, klicka på tävlingskalender. Varje Tisdag kommer vi att spela Taffelrundan, vilket är det nya namnet på tisdagsgolfen. På fredagar är det en medlemstävling för senior +50, max hcp 26. Eckerö ladies spelas på torsdagskvällar. Alla damer som är medlemmar i klubben är välkomna.

ÅRSAVGIFT 2018

Spelrättsavgiften för  2018 är 300€ för spelrätt på Eckerö golf samt 80€ för medlemskap i Kyrkoby gk, totalt 380€. Som medlem i Kyrkoby golf och när du betalat spelavgift har du fritt spel på Eckerö golf. Du får också vara med i vår Tisdagstävling som spelas hela säsongen och vänder sig till alla medlemmar.

Spelrätt Eckerö golf betalas på IBAN: FI89 6601 0010 1725 91   BIC: AABA FI22. Ange namn, adress, födelsedatum, E-post samt hcp.

Medlemsavgift Kyrkoby golfklubb, 80€, betalas till IBAN: FI74 6601 0010 2343 59  BIC:AABA FI22. Ange namn, adress hcp, telefon, E-post, födelsenummer, medlemskap i annan klubb samt hemmaklubb. Är du tidigare medlem räcker det att du anger namn och hcp om det inte är några ändringar sedan föregående år.

För juniorer, 0-21 år, är spelrättsavgiften 110€ och medlemsavgiften 40€, totalt 150€.

Genom medlemskapet är man försäkrad genom Finska golfförbundet samt får tidningen Svensk golf sex nummer per år.

Golfbanan utvecklas

En första genomgång av banan och dess framtida utveckling genomfördes den 9 april 2017 med banarkitekt Johan Benestam. Han har en gedigen utbildning och lång erfarenhet av både nybyggnad och ombyggnad av golfbanor. På hemsidan www.benestamgolfdesign.com kan du läsa mera.

Tankar och förslag på banans utveckling

Banans karaktär med vajande svingel, torra fairways och en fantastisk åländsk natur med röd granit, myrmarker, ljung och linginris alldeles inpå hålen ska behållas och utvecklas.

Genom att redan i vår förändra klippkonturer för både fairways och ruffar skapas rumslighet och visuella upplevelser. Fairwaybunkrarnas lägen markeras genom uppstickande ruffytor i bakkanterna. Banans spelbarhet påverkas inte, men man får en mera varierande upplevelse och fina kontratser till kortklippta fairways.

Skuggande träd tas bort för att ge luft och ljus till tees och greener.

I höst kommer golfbanearkitekten att bearbeta och förfina klippområdena genom att klippa upp avrinningsområden och se över övriga klippkonturer. Givetvis kommer även övriga bandelar att granskas och vid behov bearbetas.

Nästa steg tillsammans med golfbanearkitekten Johan Benestam är att under 2018 ta fram en Masterplan för banan. Det innebär att Johan analyserar, bearbetar och projekterar ett program för hur banan ska utvecklas på sikt. För att få ett så bra underlag som möjlgt för detta arbetet så kommer alla medlemmar att få lämna förslag på vad man tycker bör ändras och förbättras. Så det är bra om alla börjar fundera redan nu och gärna skickar in synpunkter till klubben på kyrkobygolf@aland.net. Alla förslag är välkomna!

Kyrkoby golfklubb

Kyrkoby golfklubb är namnet på Eckerö golfs medlemsklubb.

Talka och regelkurs

Lördag 1 april är det talka på Eckerö golf. Samling vid maskinhallen klockan 9.00. Den 4 april är det regelkurs i Eckeröhallen. Den är gratis för alla medlemmar. Har du inte betalat din medlemsavgift för 2017 kan du göra det i kansliet när vi har talkan den 1 april. Följ Eckerö golf på facebook, då missar du ingenting av allt som händer på klubben.

Medlemskort försvinner

Finska golfförbundet kommer inte längre att skicka ut medlemskort till golfklubbarna. De lanserar istället en app, eBirdie, som kan laddas ner från den 17 mars 2017. När man betalat sin medlemsavgift till klubben aktiveras appen och aktuell hcp mm visas i den. Mer information hittar du här på finska och engelska.

 

Dags att betala avgifterna för 2017

Vi behåller samma avgifter för spelrätt och medlemskap som förra året.

Medlemsavgift 2017

Nu kan du betala in din medlemsavgift för 2017. Det är samma avgift som förra året, 80€ för seniorer och 40€ för juniorer (0-21 år).

Vid betalningen ska du uppge ditt namn, adress, telefon, E-post, födelsenummer och aktuell hcp. Är du medlem i en annan klubb ska du även uppge det, samt vilken klubb du väljer att ha som hemmaklubb.

Betala medlemsavgiften  till:

IBAN:FI74 6601 0010 2343 59     BIC: AABAFI22

Spelrätt

Som medlem i Kyrkoby golfklubb ska du också betala för spelrätt som berättigar till spel på Eckerö golf. För säsongen 2017 är avgiften för spelrätt 250 € för seniorer och 110 € för juniorer (0-21 år).

Betala till

IBAN:FI89 6601 0010 1725 91   BIC: AABAFI22

Uppge namn, adress, födelsedatum, E-post samt hcp.

Nytt index och nytt scorekort

Tack för synpunkter på nytt banindex. Nu har vi gjort en revidering av index och resultatet av den ser ni längst ner på sidan tillsammans med nya scorekortet.

Banindex

Eckerö golf har numera fyra tee, utslagsplatser, mot tidigare två. Hål fem som förut varit ett par fyra är nu ett par fem. Under säsongen har en del ändringar skett på banan, bland annat har en del träd avverkats. Allt detta sammantaget gör att banindex har ändrats för att bättre anpassas till hålens svårighetsgrad.