Medlemmar

TÄVLINGAR 2018

Nu ligger årets tävlingar uppe under rubriken Tävlingar, klicka på tävlingskalender. I år har vi Paf Casino Challenge den 19 maj, Välgörenhetsgolfen den 16 juni, Lagtävling den 30 juni, Äkta makar&Sambos den 29 juli, KM 18-19 augusti, Eckerö Texas Scramble den 8 september och Flaggtävlingen den 13 oktober. Varje Tisdag kommer vi att spela Taffelrundan, vilket är det nya namnet på tisdagsgolfen. På fredagar är det en medlemstävling för senior +50, max hcp 26.

ÅRSMÖTE

Lördag den 3 mars klockan 14.00 har vi årsmöte på Ekergården, Kyrkoby.

ÅRSAVGIFT 2018

Eckerö golf behåller samma årsavgift som förra året på spelrätt, 250€, för gamla medlemmar om betalning sker senast siste februari 2018. Medlemsavgiften i Kyrkoby golf är oförändrat 80€ totalt 330€.

Spelrättsavgiften för nya medlemmar 2018 är 300€ för spelrätt på Eckerö golf samt 80€ för medlemskap i Kyrkoby gk, totalt 380€. Som medlem i Kyrkoby golf och när du betalat spelavgift har du fritt spel på Eckerö golf. Du får också vara med i vår Tisdagstävling som spelas hela säsongen och vänder sig till alla medlemmar.

Spelrätt Eckerö golf betalas på IBAN: FI89 6601 0010 1725 91   BIC: AABA FI22. Ange namn, adress, födelsedatum, E-post samt hcp.

Medlemsavgift Kyrkoby golfklubb, 80€, betalas till IBAN: FI74 6601 0010 2343 59  BIC:AABA FI22. Ange namn, adress hcp, telefon, E-post, födelsenummer, medlemskap i annan klubb samt hemmaklubb. Är du tidigare medlem räcker det att du anger namn och hcp om det inte är några ändringar sedan föregående år.

För juniorer, 0-21 år, är spelrättsavgiften 110€ och medlemsavgiften 40€, totalt 150€.

Genom medlemskapet är man försäkrad genom Finska golfförbundet samt får tidningen Svensk golf sex nummer per år.

PAF CASINO CHALLENGE 2017

Lördag den 19 augusti är det dags för en ny tävling, en bästboll. Laget består av två spelare. Under golfrundan kommer det att vara några hasardspel bl a Roulette och Black Jack. Man spelar inte om pengar utan om sina slag. När laget kommer till ett hasardspel väljer de om de vill spela eller inte. Väljer de spel satsar de ex tre slag. Vinner laget får de dra bort sex slag från sin score. Förlorar laget får de lägga på tre slag på sin score. Anmäl ditt lag här på  GOLFBOX.

Klubbmästerskap 29-30 juli 2017

KM spelas över två dagar och är en slagtävling utan hcp. Herrar med max hcp 24 spelar i klass A från tee 4. Damer med max hcp 36 spelar i klass B från tee 2. Utöver klubbmästerskapet har vi även en poängbogeytävling samma dagar. OBS! Poängbogeytävlingen är inte KM, klubbmästerskap, utan en vanlig sällskapstävling. Herrar med max hcp 36 spelar från tee 3 i klass C. Damer med max hcp 36 spelar från tee 2 i klass D. Båda tävlingarna är endast för medlemmar i Eckerö golf. Anmälan sker via Golfbox.

Golfbanan utvecklas

En första genomgång av banan och dess framtida utveckling genomfördes den 9 april 2017 med banarkitekt Johan Benestam. Han har en gedigen utbildning och lång erfarenhet av både nybyggnad och ombyggnad av golfbanor. På hemsidan www.benestamgolfdesign.com kan du läsa mera.

Tankar och förslag på banans utveckling

Banans karaktär med vajande svingel, torra fairways och en fantastisk åländsk natur med röd granit, myrmarker, ljung och linginris alldeles inpå hålen ska behållas och utvecklas.

Genom att redan i vår förändra klippkonturer för både fairways och ruffar skapas rumslighet och visuella upplevelser. Fairwaybunkrarnas lägen markeras genom uppstickande ruffytor i bakkanterna. Banans spelbarhet påverkas inte, men man får en mera varierande upplevelse och fina kontratser till kortklippta fairways.

Skuggande träd tas bort för att ge luft och ljus till tees och greener.

I höst kommer golfbanearkitekten att bearbeta och förfina klippområdena genom att klippa upp avrinningsområden och se över övriga klippkonturer. Givetvis kommer även övriga bandelar att granskas och vid behov bearbetas.

Nästa steg tillsammans med golfbanearkitekten Johan Benestam är att under 2018 ta fram en Masterplan för banan. Det innebär att Johan analyserar, bearbetar och projekterar ett program för hur banan ska utvecklas på sikt. För att få ett så bra underlag som möjlgt för detta arbetet så kommer alla medlemmar att få lämna förslag på vad man tycker bör ändras och förbättras. Så det är bra om alla börjar fundera redan nu och gärna skickar in synpunkter till klubben på kyrkobygolf@aland.net. Alla förslag är välkomna!

Kyrkoby golfklubb

Kyrkoby golfklubb är namnet på Eckerö golfs medlemsklubb.

Talka och regelkurs

Lördag 1 april är det talka på Eckerö golf. Samling vid maskinhallen klockan 9.00. Den 4 april är det regelkurs i Eckeröhallen. Den är gratis för alla medlemmar. Har du inte betalat din medlemsavgift för 2017 kan du göra det i kansliet när vi har talkan den 1 april. Följ Eckerö golf på facebook, då missar du ingenting av allt som händer på klubben.

Medlemskort försvinner

Finska golfförbundet kommer inte längre att skicka ut medlemskort till golfklubbarna. De lanserar istället en app, eBirdie, som kan laddas ner från den 17 mars 2017. När man betalat sin medlemsavgift till klubben aktiveras appen och aktuell hcp mm visas i den. Mer information hittar du här på finska och engelska.

 

Dags att betala avgifterna för 2017

Vi behåller samma avgifter för spelrätt och medlemskap som förra året.

Medlemsavgift 2017

Nu kan du betala in din medlemsavgift för 2017. Det är samma avgift som förra året, 80€ för seniorer och 40€ för juniorer (0-21 år).

Vid betalningen ska du uppge ditt namn, adress, telefon, E-post, födelsenummer och aktuell hcp. Är du medlem i en annan klubb ska du även uppge det, samt vilken klubb du väljer att ha som hemmaklubb.

Betala medlemsavgiften  till:

IBAN:FI74 6601 0010 2343 59     BIC: AABAFI22

Spelrätt

Som medlem i Kyrkoby golfklubb ska du också betala för spelrätt som berättigar till spel på Eckerö golf. För säsongen 2017 är avgiften för spelrätt 250 € för seniorer och 110 € för juniorer (0-21 år).

Betala till

IBAN:FI89 6601 0010 1725 91   BIC: AABAFI22

Uppge namn, adress, födelsedatum, E-post samt hcp.

Nytt index och nytt scorekort

Tack för synpunkter på nytt banindex. Nu har vi gjort en revidering av index och resultatet av den ser ni längst ner på sidan tillsammans med nya scorekortet.

Banindex

Eckerö golf har numera fyra tee, utslagsplatser, mot tidigare två. Hål fem som förut varit ett par fyra är nu ett par fem. Under säsongen har en del ändringar skett på banan, bland annat har en del träd avverkats. Allt detta sammantaget gör att banindex har ändrats för att bättre anpassas till hålens svårighetsgrad.