Styrelse och kommittéer

Kyrkoby golfklubb r.f styrelse

Gun Wahlin (ordf)
Allan Överström
John Sjöström
Karin Pipping
Roger Småroos

Ban- och tävlingskommittén kontaktpersoner:

Leif Salmén

Mats Wahlin