Årsavgifter 2021

Vi behåller samma årsavgifter i Eckerö golf och Kyrkoby golf som förra året. Ni hittar mer information om detta under rubriken Medlemmar.