eBirdie

Nu när nya världshandicapen, WHS, har trätt i kraft ska du uppdatera din eBirdie-app för att få in rätt hcp i den. Där kan du se vilka rundor som räknats för din nya hcp samt historiken. I appen finns även Golf GameBook där du kan föra in dina ronder med statistik.