Vill du bli medlem hos oss?

Vi börjar få fullt i klubben men du kan ställa dig i kö för ett medlemskap. Skicka ett mail till kyrkobygolf@aland.net. Uppge namn, postadress, mailadress, telefonnummer, födelseår samt aktuell hcp. Du kan även ringa +358 40 0529166.

Medlemsavgiften i Kyrkoby golfklubb är 80€ och spelrättsavgiften på Eckerö golf är 300€, totalt 380€.

För juniorer, 0-21 år, är spelrättsavgiften 110€ och medlemsavgiften 40€, totalt 150€. Juniorer upp till femton år som är bosatta på Åland betalar endast medlemsavgiften på 40€.