Aktuellt

VINTER

Golfbanan är stängd.

ÅRSAVGIFT 2019

Spelrättsavgiften för 2019 är 300€ för spelrätt på Eckerö golf samt 80€ för medlemskap i Kyrkoby gk, totalt 380€. Som medlem i Kyrkoby golf och när du betalat spelavgift har du fritt spel på Eckerö golf. Du får också vara med i vår Tisdagstävling som spelas hela säsongen och vänder sig till alla medlemmar. Är du intresserad av att bli medlem så skicka ett mail till kyrkobygolf@aland.net

Spelrätt Eckerö golf betalas på IBAN: FI89 6601 0010 1725 91   BIC: AABA FI22. Ange namn, adress, födelsedatum, E-post samt hcp.

Medlemsavgift Kyrkoby golfklubb, 80€, betalas till IBAN: FI74 6601 0010 2343 59  BIC:AABA FI22. Ange namn, adress hcp, telefon, E-post, födelsenummer, medlemskap i annan klubb samt hemmaklubb. Är du tidigare medlem räcker det att du anger namn och hcp om det inte är några ändringar sedan föregående år.

För juniorer, 0-21 år, är spelrättsavgiften 110€ och medlemsavgiften 40€, totalt 150€.

Vinter

Nu har vintern kommit och banan är stängd när det är frost och minusgrader. Vi vill tacka alla gäster och medlemmar för säsongen som varit. Vi har fått mycket postiv respons på banan och ser fram mot kommande säsong.

HIO

Den 17 juli 2016 gjorde Fredrik Oliwsson HIO på hål 3 med en PW.

Den 3 juni 2016 gjorde Arto Glad, Kotojärven Kartano Golf HIO på hål 3, klubba trä 5. Detta var hans första Hio och den första för säsongen på Eckerö golf. Grattis!